Dezynfekcja i Sterylizacja

incidin

Dezynfekcja i Sterylizacja

Dział z dezynfekcją oraz sterylizacją.

Obecnie w budowie.