Dezynfekcja i Sterylizacja

incidin

Dezynfekcja i Sterylizacja

Zgodnie z zapisami ustawy o zwalczaniu i zapobieganiu chorób zakaźnych u ludzi wszystkie narzędzia chirurgiczne i stomatologiczne używane w placówkach medycznych, np. gabinetach dentystycznych, muszą być na bieżąco poddawane tzw. ciągowi dekontaminacyjnemu, czyli dezynfekcji, myciu i sterylizacji. Jest to podyktowane przede wszystkim względami bezpieczeństwa. W trakcie wykonywania określonych zabiegów wymagających naruszenia bądź przerwania ciągłości tkanek zarówno pacjenci, jak i personel narażeni są bowiem na ryzyko złapania infekcji wirusowej, bakteryjnej lub grzybiczej. Dodatkowe zagrożenie dla lekarza stomatologa i jego asystenta stanowi kontakt z aerozolami wydzielającymi się w trakcie używania sprzętu obrotowego. Dlatego tak ważne jest noszenie odzieży i specjalnych masek ochronnych przez te osoby.

Dezynfekcja i sterylizacja w gabinecie stomatologicznym, ciąg sterylizacyjny krok po kroku

Zastanawiają się Państwo, jak przebiega dezynfekcja i sterylizacja narzędzi stomatologicznych i chirurgicznych wykorzystywanych w gabinecie dentystycznym Technetsa? Warto mieć świadomość, że głównym celem przeprowadzonego ciągu dekontaminacyjnego jest unieszkodliwienie oraz całkowita eliminacja patogenów i drobnoustrojów gromadzących się na powierzchni danych przyrządów. Cały proces odbywa zwykle się przy użyciu preparatów dezynfekcyjnych, których formułę dodatkowo wzbogacono o środki antykorozyjne. Można także wykorzystać specjalny sprzęt do sterylizacji, czyli autoklaw.

W tym pierwszym przypadku najpierw oczyszcza się narzędzia stomatologiczne i chirurgiczne używane w gabinecie medycznym z widocznych zabrudzeń, a następnie należy je umieścić w pojemniku wypełnionym mieszanką płynów bakteriobójczych. W ramach ciągu sterylizacyjnego trzeba także umyć poszczególne przyrządy w ciepłej wodzie, usuwając wszelkie osady, płyny i krew z ich powierzchni. W dalszej kolejności akcesoria te poddaje się osuszeniu za pośrednictwem ręczników papierowych.

Znakomite efekty przynosi również dezynfekcja narzędzi stomatologicznych i chirurgicznych przeprowadzana przy użyciu autoklawu. Taki sprzęt do sterylizacji powszechnie stosowany w gabinetach medycznych ma postać hermetycznie zamkniętego, ogrzewanego zbiornika, w którym zachodzą określone procesy fizyczne, wchodzące w skład ciągu dekontaminacyjnego. We wnętrzu komory panuje odpowiednie ciśnienie oraz temperatura gwarantująca skuteczną eliminację różnego rodzaju drobnoustrojów chorobotwórczych, oraz ich form przetrwalnikowych. Sprzęt mimo kompaktowych wymiarów jest bardzo pojemny. W większości modeli bez trudu mieści się nawet kilka pakietów z narzędziami stomatologicznymi lub chirurgicznymi.

Dokumentacja ciągu sterylizacyjnego

Przeprowadzony w gabinecie dentystycznym ciąg sterylizacyjny musi zostać właściwie udokumentowany. W przygotowanym protokole trzeba zawrzeć różne niezbędne informacje. Dotyczy to w szczególności czasu dekontaminacji, wykorzystywanego w jego trakcie sprzętu i preparatów bakteriobójczych, czasu przygotowania roztworu, a także jego rodzaju i stężenia. Istotne jest również wskazanie pracownika odpowiedzialnego za to, aby dezynfekcja w gabinecie stomatologicznym odbyła się w prawidłowy sposób.